t2174a 14 Takipçi | 32 Takip
Kategorilerim
Diğer İçeriklerim (331)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (14)

YAHUDİLİK VE SATANİST YAHUDİLER

2012-09-18 22:35:00
YAHUDİLİK VE SATANİST YAHUDİLER |  görsel 1

 

Dünyayı yönetenler Rockfeller, ROTHSCHİLD gibi multi milyarder Yahudi ailelerini birçoğunuz biliyor artık, ancak hala kabul edemeyenler de mevcut...

ROTHSCHİLD'lar İsrail'i kuran ve dünya altın rezervinin 4'de 3'ünü ellerinde bulunduran bir aile.

Peki bu insanlara Yahudi diyoruz da Tanrıya mı tapıyor bu godomanlar?

Cevap kesin ve net: HAYIR!

Yahudi milyarder David Rockfeller, CIA ve dünyayı sömüren CFR'nin kurucusu olan Rockefeller ailesinin günümüzdeki reisi... Lucifer aracılığı ile dedesi J. D. Rockefeller'in ruhuyla görüştüğünü söylüyormuş!.. 

David Icke diye bir adam, Rockefeller hakkında bir şeyler anlatıyordu. Orada geçiyordu Rockfellerin şeytanla görüştüğü... Bu şeytan işi ne kadar doğru bilinmez ama eğer iddialardaki gibi adam bunu yapıyorsa, yani şeytan aracılığıyla dedesinin ruhuyla konuşuyorsa burada bir bit yeniği var demektir... Şimdi bazılarının ne dediklerini duyar gibiyim ''böyle saçmalık mı olur'' diyenler vardır eminim. Bu konuları araştırdıkça insanın aklının alamayacağı gariplikler ve soru işaretleri ortaya çıkıyor fakat şu bir gerçek; bu konularda kimsenin yeterince bilgisi yok.

Yani bu işler sizin zannettiğiniz kadar masum ve hayal değil... Hayat kadar Gerçek.

Bu seanslar yani ruhla görüşme seansları oldukça fazla...

Hiç bir şeyi kabullenmeyen, sadece kendi bildiğini okuyanlar... Önyargılarınızı kırın, sonra da 2 dakika zaman ayırın, şu videoyu izleyin: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ln9ttquziuQ&feature=player_embedded

Video Arrivals belgeselinden alıntı. Bu konuları anlatan bir video... Video da vaaz veren kişi Roger Morneau. Bir ruh çağırma seansına katıldığını ve yaşadığı dehşeti anlatıyor... Röportajın tamamını izlerseniz, o seanslara gelenlerin bir tarikat, cemiyet üyesi olduğunu söylüyor... Sizce hangi tarikat olabilir bu? Bir düşünün...

Bu adam Fransız bir ailede doğuyor ve ailenin kökeni Hebron bölgesindeki Yahuda kavmine yani Kudüs'e dayanıyor... Kısacası Yahudi. Daha doğrusu melezleşmiş bir Yahudi...  Videoda anlattığı gibi kendisi, Luciferin güzel bir varlık olduğuna inanan satanistlerden!

Kendisi bir kiliseye üye... Kilisenin adı: Seventh Day Adventist Church. Kiliseye evangelist dediğimiz kişiler gidiyor... Evangelizm Resmi verilerde Hristiyanlığın bir mezhebi olarak geçer. Ortodoksluk, Protestanlık, Katoliklik gibi...Yahudi ve Hristiyan inançlarının ikisini birden birleştiren bir inanç sistemidir... İkisinin ortak yanlarını ele alan bir sistem... Bu inancın özünde videoda bahsettiği gibi Lucifer yatıyor... 

Videoda nutuk atan adam, Roger Morneau da evangelisttir... Ki zaten kiliseye üye olması bunu kanıtlar nitelikte... Sizin yakından tanıdığınız bir evangelist aile söyleyelim şimdi... 

Amerika'nın başında iken dünyanın anasını belleyen bir aile: BUSH ailesi... BUSH ailesi de evangelist olup Seventh Day Adventist Church'a üyedir... 

BUSH "Skull and Bones (kuru kafa ve kemikler)" adlı satanist cemiyete de üye... 

''Yani bir adam (Geroge W. Bush) hem Hristiyan hem de Satanist nasıl oluyor'' diye düşündünüz bir an değil mi? 

"Resmi kaynaklarda Hristiyanlıkta bir mezhep olarak geçen evangelist biri, nasıl 'Skull and Bones' adlı satanist cemiyete üye olur? Evangelizm, Hristiyanlığın bir mezhebiyse özünde Allah inancı yatması lazım!..  Ama ''Skull and Bones'' şeytana tapan bir topluluk. Hem evangelist hem satanist nasıl olunur?"

İşte tüm bu soruların cevabı asıl burada saklı... İki cemiyete de üye olabilir çünkü ikisinin özünde de şeytan yatıyor... 

Hristiyanlık uzun uğraşlar sonucu pagan dinlerine özendirilmiş ve daha sonraları da satanizme benzetilmiştir... Nitekim Hz. İsa bile Hristiyanlıkta putlaştırılmış, Mısır'daki Horus ile aynen tasvir edilmiş, şeytana dönüştürülmüştür... Hz. İsa'nın bazı kiliselerde ''Baphomet'' duruşunu sergilemiş olarak resmedildiğini ve hatta ''Skull and Bones''in işaretiyle anıldığını görebilirsiniz. Bu Hristiyanlığın bozulması konusunu sonraki konu ancak  bir örnek verelim, mesela;

Solda Estonya'da bir kilisenin camına işlenmiş Hz. İsa'nın resmi var. Ortada ise şu Tapınak Şövalyelerinden gelen, temsili şeytan: BAPHOMET. En sağda ise Amerikan'ın kurucusu G. Washington... 3'ü de  aynı pozu vermiş!

İSA - BAPHOMET(şeytan) - WASHİNGTON...Tesadüfe bakın!

Yani bu işler dıştan göründüğü kadar masum değil. Hristiyanlığın da, onun bir mezhebi olan Evangelizmin de özünde şeytan yatıyor...

Satanizm sandığınızdan çok daha farklı... Bu adamların şeytana bakış açısı çok değişik.

Daha ilk başta Rothschild adını duyunca "Yine mi illuminati" diyenler biraz duruldular sanırım. Şimdi Yahudilik konusuna geri dönelim...

Günümüzde Yahudiliği, iyi tanımanız gerekiyor. Eğer Gerçek Yahudileri ve inançlarını bilirsek tarihsel olayları anlamanız daha da kolaylaşacak...

Önce kısa bir giriş... Hz. Yakup'un bir diğer adı İsrail'dir. Ve onun kavimlerine İsrailoğulları denir. İsrailoğulları'nın en büyük ve en zengin kabilesi ise Yahuda kavmidir. Yahudi işte bu Yahuda kavminden olana denir. Ancak Yahudilere göre dünyadaki ilk Yahudi Hz. Adem'in oğlu Habil'i öldüren Kabil'dir. Bu da sonraki konu. 

Yani YAHUDİ kelimesi bir dini kavram değil, ırk kavramıdır. Türk, Alman, Fransız gibi... Yahudilik ise Yahudiler tarafından, kendilerine Hz. Musa ile yollanan Museviliği değiştirmesi ve Tevrat'ı bozması sonucu oluşturdukları, kendi ırklarına özel bir inanç sistemidir. Yani YAHUDİLİK Allah'ın bir dini değildir. Yahudilerin kendilerine has oluşturdukları bir inançtır... Yahudiliğin özünde ise Satanizm yatar. Bu bir teori değil, bir gerçek, birazdan göreceğiz zaten. Hatta Yahudilik şeytanı ve satanizmi açıklayan en güzel inançtır. Tevrat'ı da zaten bu doğrultuda değiştirmişlerdir...

Şimdi gelelim Yahudilerin inancı YAHUDİLİĞE, bu arada belirtelim, okuyacaklarınız bizzat Tevrat'ta da geçmektedir.

Yahudilerin en büyük sapkınlıklarından ilki kendilerini üstün ırk olarak görmeleridir.

Yahudiler ilk erkek insan olan Adem peygamberin soyundan geldiklerine inanmazlar ve bunu asla kabul etmezler. Yahudilere göre Hz. Adem ve Hz. Havva'nın ilişkilerinden  Adem oğulları yani Yahudi olmayan sıradan insanlar meydana gelmiştir. Bu sıradan kişilere İbranice "ötekiler" anlamına gelen GOYİM derler... Kendilerinin ise şeytanın ve Havva'nın birleşmesiyle meydana geldiklerini söylerler... 

Bu ne demek oluyor? Bizler onlar için GOYİM'iz yani Yahudiliğin dışında kalıyoruz, insan suretinde hayvanlarız, hatta köpekten daha aşağılığız onların nazarında! Onlar ise üstün ırk...

Yahudiler Goyim'leri tıpkı bir hayvan gibi görürler... Goyimleri yani Yahudi olmayanları kesmek, öldürmek günah değildir.

 

Bu hasta ruhlu heriflere göre dünyadaki bütün mallar ve canlılar, insan dahil kendileri yani YAHUDİ için yaratılmıştır. Peygamberlerden tutun da insan, kedi, köpek, ağaç, kuş, toprak, masa, sandalye... Hepsi ama hepsi Yahudi inancına göre Yahudiler için yaratılmıştır. Yani başkasının elindeki mal, onun elinden alınmış hakkıdır çünkü onu Tanrı Yahudi için yaratmıştır... Ve ne yaparsa yapsın o malı geri almak Yahudi'nin görevidir... Yahudi, GOİM'in yani Yahudi olmayan birinin malını çalarsa bu günah değildir, çünkü zaten kendi malını geri almış oluyor!

Musa'nın Yahudilere emrettiği 10 Emir'i; "Kardeşini öldürmeyeceksin, malını çalmayacaksın" cümlesindeki kardeş kelimesini sadece Yahudiye indirgiyorlar. Yahudilere göre bu "kardeş" kelimesi sadece şeytandan gelen Yahudi ırkına özeldir... Bir Yahudi başka bir Yahudi'yi öldüremez, bu yasaktır. Malını çalamaz bu yasaktır. Ancak Yahudi olmayan sıradan insanları: GOİYM'LERİ öldürebilir, bu onlara göre mübahtır, serbesttir. Onun malını çalabilir, bu mübahtır!

Afrika'ya gidip oranın her türlü hammaddesini sömürmek, oranın çocuklarını bir deri bir kemik bırakarak ölüme terk etmek de mubahtır!

Hatta Filistin'deki bir bebeğe ateş etmek, ya da bir hamile kadını katletmek de mübahtır Yahudiler için!

Hani diyorlar ya, "Filistin'de halkı neden katlediyorlar, insanlık ve din bunun neresinde" diye. İşte onlara göre tüm bu zülumler ve katliamlar mübah, yani günahı yok, serbest! Çünkü Yahudilere göre dünyanın her toprağı gibi, Filistin de onlara ait ve ona ulaşmak için her yolu denemeleri serbest.

Yahudiler Tevrat'ı Kabala öğretileriyle öyle bir değiştirmişlerdir ki tüm ırkçı ve sapkın görüşlerini Tevrat'a yansıtmışlardır.

Mesela Tevrat'ta şöyle bir cümle geçiyor..."İki nehrin arasını alacaksın burada yaşayan 7 kavmi yok edeceksin, acımayacaksın" diyor (Tesniye bab:7, ayet 1-2 )

Tevrat'ta bahsi geçen bu 2 nehir Nil ve Fırat'tır. Tevrat'ta Mısır Irmağı ve Fırat Irmağı diye geçer... (Bkz. Tekvin bab:16, 18. ayet) Hatta İsrail'in bayrağındaki 2 mavi şerit bu 2 nehri temsil eder...

Hadi bunu geçelim öyle bir cümle var ki Tevrat'ta "Nefes alan hiçbir canlı bırakmayacaksın" diyor... (Tesniye 20:16) Yahudiye  emrediyor Tanrı Yehova herkesi katlet diye (bunların Tanrısı Yehova'dır)

İnsanlığa karşı nasıl bir düşmanlık besleniyor, düşünün... Normal bir insanın yapabileceği şeyler midir bunlar? Bir yere kadar düşmanlık belki ama insan aklının alamayacağı bir durum var ortada.

Yahudi düşmanlıkta öyle dehşetlidir ki aklınız şaşar... Siz daha Filistin'i görüp ayaklanıyorsunuz, halbuki bu adamlar tarihte kimleri katletmişler, kimleri ne yöntemlerle öldürmüşlerdir... Mesela ÜZEYİR GARİH bizzat masonlarca, locaları ve Yahudi lobilerini desteklemeyi bıraktığı için öldürülmüştür... Kennedy'de siyonizmin karşısında olduğu için öldürülmüştür...

Şimdi buraya dikkat! Tevrat'a yani onların inancına göre sıradan insanlar Hz. Adem ve Havva'nın münasebetinden meydana gelmiştir. Yahudiler ise Hz. Havva ve Şeytanın munasebetinden meydana gelmiştir. Olayı anladın mı? Şeytanın ateşten yaratıldığı teziyle, bu kişiler topraktan yaratılan sıradan insanlara göre kendilerinin daha üstün olduğuna inanıyorlar...

Yahudiler şeytanı kötü, melun, dışlanmış bir varlık olarak kabul etmiyorlar. Şeytana ''Nuru Ziya'' diyorlar. "Aydınlanma kaynağı" anlamına geliyor. Tıpkı Şeytanın İncil ve Latincede geçen adı Lucifer gibi... Lucifer'in manası da "ışık getirendir"!

Bu arada İSTANBUL'DA MASONLUK MERKEZİNİN, BEYOĞLU'NDA BULUNDUĞU SOKAĞIN ADI: NURU ZİYA SOKAKTIR... Çoğu Türk ve Müslüman ''Nuru Ziya''nın şeytan demek olduğunu bilmez... Halbuki bu Yahudilerce şeytan demektir. (Türkiye'nin tek resmi mason sitesi olan www.mason.org.tr'nin "bize ulaşın" kısmına basınca çıkan adrese bakın... 

Yahudiler, atalarının Hz. Adem değil, şeytan olduğuna inanırlar. "Annemiz Havva babamız Nuru Ziya" derler... Bu yüzden bizde soy babadan geçse de, Yahudilik ve onun bir kolu olan Sabetaycılık'da soy sonraki nesile anneden geçer... Çünkü onlara göre gerçek babaları olan Nuru Ziya (yani şeytan) dünyada olmadığı için, Yahudiliğin anneden geçtiğini kabul ederler.

Yahudiler şeytana uyup Habil'i öldüren ve insanlık tarihinde ilk katil olan Kabil'i överler, onunla iftihar ederler ve yere göğe sığdıramazlar... Onun ilk Yahudi olduğuna inanırlar... Ayrıca bu insanlık tarihinde ilk cinayettir. Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen Kabil'e derin bir sevgi duyarlar, ona ve işlediği cinayete minnettarlık duyarlar... 

Yahudilik bir din değildir. Tevrat'ı, Kabala ve Eski Mısır öğretilerine göre değiştirmişlerdir. Dolayısıyla Tevrat bozulunca Musevilik de bozulmuş, Yahudiler de bu sayede kendilerine has bir inanç sistemi yani YAHUDİLİĞİ oluşturmuşlardır. Yani Yahudilik sadece Yahudilere özgüdür. 

Yahudi'nin Tanrısı paradır! Taptığı varlık da şeytandır... Yahudiliğin özünde şeytan ve satanizm yatar. Nitekim Yahudilerin Tevrat'tan bile üstün tuttukları Kabala'nın özünde de şeytani güçler ve kara büyü yatıyor!

 

Bu adamlarda cennete girme diye bir arzusu yok, size gösterilen Allah'a inandıkları söylenen Yahudiliğin arkasında bambaşka şeyler yatıyor... Tevrat'ı yazan hahamlar-katipler o dönemde hep Kabala inancı ve Mısır ezoterizmi üzerinde uzmanlaşmış kişilerdi...Tevrat'ı da bu inançlarına göre değiştirdiler.

Kabala zaten mısır öğretileri ile oluşturulmuş bir ezoterik büyü kitabıdır. Bu adamların Mısır'a ait olan piramit ve Horus'un gözü sembolünü kullanmalarının tek nedeni budur. İnançları Firavunların inancıyla aynı, sadece adları farklı. 

Dünyayı yönetmenin yolu Kabala inancına göre şeytani güçlerden geçiyor. Şeytan da zaten onlar için ürkülecek bir varlık değil. Şeytan onlar için ''Nuru Ziya'' yani ışık kaynağı...

''Peki bu adamlar niye Allah'a inanıyoruz diyorlar, bunlar hani şeytana tapıyordu" diye soranlar olabilir:

Şeytana tapmak demek Allah'ın varlığını reddetmek değildir. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar.  Ama inançları gereği Lucifer'ın yani şeytanın peşinden koşuyorlar çünkü Tanrı'nın sırlarının (bilim-siyaset-zenginlik-doğa vb...) şeytan tarafından insanlara öğretildiğine, Şeytan'ın Tanrı tarafından yanlış anlaşılmasıyla cennetten kovulduğuna, kendilerinin sıradan insanlar olan GOYİM'lerden değil, şeytanın soyundan olduklarına inanıyorlar. Onlar için şeytan Nuru Ziya...

Dünya kurulduğundan beri tüm Yahudiler böyle sapkın değildi. Düzgün Yahudiler elbette var. Nitekim Hz. Musa ve Hz. Süleyman has bir Yahudi'dir. Ancak Yahudi ırkı Kabala ile tanıştıktan sonra eski Mısır öğretilerine yönelmiş Allah'ın yolundan sapmıştır...

TÜM BUNLARA, BURAYA KADAR ANLATTIKLARIMA TEORİ DİYEN VE YAHUDİLERİN SATANİST-MISIR ÖĞRETİLERİNDEN ETKİLENEN BİR IRK OLDUĞUNA İNANMAYANLAR İÇİN; 

BURASI İSRAİL YÜKSEK ANA YASA MAHKEMESİ !

 

İNGİLİZCESİ: The Israeli Supreme Court Building. http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_Israel

 

Rothschildler siyonist hareketin kurucuları ve Osmanlı'yı yıkan bir ailedir. Abdülhamid'e Kudüs'ün verilmesi karşılığında borçların silinmesi teklifini götüren aile...  Aynı aile İsrail devletini bizzat kurmuş, İsrail'in ana politik binası olan Meclis binası Knesset'i finanse etmiştir.

Biliyorsunuz ki dünyayı sömüren ve siyasi olayların arkasında Amerika'daki CFR, BİLDERBERG, TRİLATERAL gibi kulüpler var buraya bizim ülkemiz dahil olmak üzere çoğu başbakan ve cumhurbaşkanı üye... İşte bu gibi Amerikan kulüplerini bile kontrol eden, İsrail'in Meclis Binası Knesset'in bağlı bulunduğu bir mahkemedir, İsrail Yüksek Ana Yasa Mahkemesi...

Yani dünyayı yöneten bina!

Şimdi bu binayı inşa ettiren Rothschild ailesini, sıkı dostları olan devlet başkanı Şimon Perez ve İzak Rabin’le birlikte görüyoruz.

Bu fotoğraf ana yasa mahkemesinin girişinde asılıdır... 

 

ŞİMDİ BU BİNAYI İNCELEYELİM...

 

Çatının en tepesindeki işarete dikkat. Ayrıca Güneş şeklindeki otoparka da dikkat.

Şimdi tüm bunlara teori diyenlere soralım;

Resimleri gördünüz mü?

Burası sıradan bir yapı değil...

Dünya siyasi olaylarını ve savaşları etkileyen bir bina, ''İsrail Yüksek Anayasa mahkemesi''! Namı diğer ''The Israeli Supreme Court Building''... 

Binayı yaptıran kim? 

Rothschild ailesi... 

Yahudilerin Mısır öğretileri ve Kabala ile yaşadıkları bir gerçek. Dünya olaylarını etkileyen ''İsrail Anayasa Mahkemesi''nin çatısında o piramit ve göz sembolünün işi ne? 

Altında başka sebepler aramaya gerek yok.  Adamlar inançlarını, Mısır ve Kabala öğretilerini inşalara, eserlere her yere resmen yansıtıyorlar. Peki bunu sanat olsun diye mi yapıyorlar? 

Eğer böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 

İster ateist olun ister dini bütün biri, şu bir gerçek; Dünyadaki her şey enerjiye bağlı... Hayvanlar, bitkiler, insanlar canlı cansız bütün varlıklar atom ve elektronlardan oluşur, ve devamlı etkileşim halindedirler. Böylece belli başlı yerlerde enerji toplayabilirsiniz. Dünyada ise bu enerjinin en çok toplandığı yapılar Kubbeler, Piramitler ve sekizgen yapılar... 

Bu dünyada size tesadüf gelen şeylerin hiçbiri ama hiçbiri tesadüf değil... 

Kabala'da şeytan aydınlanma ve bilimin TANRISIYDI... Şeytan Mısır'da da Horus ve yılan ile sembolize ediliyordu ve Güneş'in temsilcisiydi yani yine aydınlanma! 

Tevrat'ta ise şeytan ''Nuru Ziya'' idi. Yani Aydınlık Kaynağı... 

İncil'de ise Lucifer diye geçiyor ve anlamı "Işık Getiren"!

Şimdi anladınız mı bunlar neden "Aydınlanmışlar"? Neden bu dünyayı sömüren kapitalistlerin bir arada toplandığı örgütün adı "İlluminati"? Ve neden kendilerini bir GÜNEŞ sembolü ile ifade ediyorlar?

Şeytan bu adamların yol göstericisi. Tekrar söyleyelim, şeytan onlar için korkunç bir varlık değil. Onları ışığa ulaştıran, üstün kılan bir varlık!

Asıl şimdi başlıyor! 

Anayasa Mahkemesi''nde yapacağınız bir tur Aydınlanma (Illumination) ile ilgili sembolik bir kurs niteliğindedir. Bu turun nihai hedefi, binanın tepesine inşa edilmiş olan piramidin tepesine erişmek olarak kurgulanmıştır. Piramidin en uç noktasının her bir yüzünde "Her Şeyi Gören Gözü" temsil eden bir açıklık bulunmaktadır...

 

Karanlıktan Işığa giden merdiven: 

İsrail Anayasa Mahkemesi'ne girenler kendilerini yukarıdaki ışığa doğru çıkan bir merdivenin başında karanlık bir alanda bulurlar. Bu merdivenleri tırmanan bir kişi aşama aşama karanlıktan sıyrılarak aydınlığa kavuşur. (Buradaki ''Nuru Ziya'' yani Şeytana ulaşma ritüelini anlamışsınızdır) 

3 setten 10'ar yani toplam 30 merdiven vardır. Bunlar Masonluğun; cahil insanın maddi hayatın karanlığından bilgeliğe ve ışığa taşındığı 30 derecesini temsil ederler. Masonluğun 33 derecesi olduğunu biliyoruz ve ilerleyen safhalarda diğer üç aşamanın binaya nasıl işlendiğini göreceğiz...

 

Merdivenin sağ tarafı Kudüs'ün eski duvarlarını anımsatan taşlarla döşeli iken, sol tarafta ise modern bir duvar bulunmakta. Bu eski zamanlardan günümüze aktarılan ezoterik öğretilerin zamansızlığını temsil etmekte. Merdivenleri çıkan kişi Kudüs'ün panoramik görüntüsüne sahip aydınlık bir lobiye ulaşır.  Sembolik olarak yükselen insan ruhani bir görüş açısı elde eder. 

 

Bu alanın tabanında ziyaretçileri kütüphaneye yönlendiren işaretler bulunmaktadır. Kütüphane ise piramidin altında konuşlandırılmıştır. 

 

Kütüphane; Farmasonluğun son üç derecesini temsilen  (31,32,33) üç kattan oluşmaktadır. İlk kat avukatların, ikinci kat hâkimlerin ve üçüncü kat emekli hâkimlerin katıdır. 

Kütüphanenin işleyiş tarzı - farklı seviyelerin seçilmiş kişilere açık olması - belli bilgilerin sadece alt dereceyi tamamlayan seçilmiş isimlere açıldığı ezoterik öğretilerle uyumlu olması dikkat çekicidir. Kütüphanede yasal, adli, felsefi ve ruhani eserler bulunmaktadır. Üst katlarda emekli hâkimlere ayrılmış katlarda ezoterik eserlerin bulunduğuna şüphe yoktur. Kütüphanenin; 33. dereceyi temsil eden üçüncü katının en tepesinde ise piramit bulunmaktadır. Bu nokta Masonluğun derecelerinin sona erdiği ve Illuminati'nin gizli derecelerinin başladığı noktadır. 

 

Piramidin en uç noktasının tam altına denk düşen yerde "kutsal" geometri desenleri bulunmaktadır. Kutsal geometri ve damalı zeminin neyi temsil ettiğini anlatmaya gerek yok herhalde... Dünyayı kontrol eden bu bina tamamen, özünde şeytan yatan Mısır öğretileri ve Kabala inancına göre inşa edilmiştir. 

"İyi de inşa etseler ne olacak ki?" diyorsunuz değil mi? 

Ne olduğu ortada... Adamlar dünyayı yönetiyor... Enerjiden bahsettik... O piramidin binanın en tepesine koyulmasının bir sebebi var... 

İşte durum bu...  Ama hala İsrail'in bir satanist devlet, Yahudilerin de satanist bir ırk olduğunu kabul etmiyorsanız, indüksiyon bobininizde bir sorun var demektir! 

Konuyu bir noktaya bağlayalım artık; Yahudilik Allah'ın bir dini değildir... YAHUDİ IRKININ kendilerince, Tevrat'ı ve Museviliği bozarak oluşturduğu ırkçı bir inanç sistemidir YAHUDİLİK... Yahudi ırkına has bir sistem... Başka kimsenin giremediği bir sistem... Bu yüzden Rockfeller ve Rothschild gibi Yahudilerin satanist olması gayet normal... Yahudilik dediğimiz kavram ırkçı bir görüştür. Tarihçilere göre "ulus-din" yapısındadır. Bir noktaya varacak olursak Yahudilik özünde Kabala bulunan, sadece Yahudi ırkına has, ırkçı bir inanç sistemidir ve özünde satanizm yatar...

Anayasa Mahkemesi'nin bir duvarındaki sembolü YAHUDA aslanı diye geçen 2 aslan figürü.

Bu binayı Rothschild hanedanı yaptırdı dedik. Peki Rothschild'lerin yıllarca değişmeyen sembolü neydi?  Gücü ve hakimiyeti temsil eden?

Hani şu Yahudi iş adamı Philip Morris'in Marlboro, LM gibi sigaralarının üzerindeki işaret! Hatta İngiliz Kraliyet Ailesinin de sembolüydü hani?

 

 

CEVAP: 2 aslandı... Hatta aslanlardan biri unikorn şeklinde tasvir edilir ki bu İsrail'i temsil eder...

 

Soldaki Rothschildlerin, sağdaki ise İngiliz kraliyet ailesinin sembolü ki zaten İngiltere'nin sembolü, İlgiltere bankasını elinde bulunduran ve uzun yıllar İngiliz kraliyet sarayında yaşamış olan Rothschildler tarafından belirlenmiş, soyu Firavuna dayanan I. Elizabeth tarafından bastırtılmıştır...  

Şimdi her Yahudi bile bile şeytana mı tapıyor derseniz, hayır. Çoğu Yahudi şeytana tapsa bile bunu bütüne genelleyemeyiz... Hem ayrıca adamların çıkıp "BİZ ŞEYTANA TAPIYORUZ" diyecek halleri yok. Elbette bunu gizliyorlar. Çünkü onların şeytana bakış açısı farklı. Bizim ki kadar korkutucu değil yani... Şeytan onlar için Nuru Ziya...

Ayrıca, Yahudilik inancının ve Kabala'nın ortak sembolü 7 kollu şamdan ve Süleyman Yıldızıdır... Bunu unutmayın... Bir de 9 kollu şamdan var, bu ise Yahudilerin Hanuka bayramını kutlarken yaktığı şamdandır. Yine bu da Yahudilere has bir semboldür...

 

Şimdi madem bu adamlar satanist, neden Hz. Süleyman'ın yıldızını kendilerine sembol edinmişler? 

Çünkü Hz. Süleyman Hz. Yakup'un soyundandır. Hz. Yakup'un bildiğiniz gibi diğer adı Kur'an'da da geçtiği gibi İsrail'dir. Yani Hz. Süleyman ve babası Davud, İsrailoğullarından'dır... Kısacası Yahudidir. En önemlisi de Hz. Süleyman yaşadığı dönemde dünya saltanatını elinde bulundurmuştur, Cinlere hükmedebilmiş, onlara emirler verebilmiştir. Yahudilere göre işte bu yıldız, Süleyman'ın gücünü ve saltanatını sembolize etmektedir... 

Irkçılık anlayışını Yahudiler gün yüzüne çıkarmıştır... Hz. Süleyman, Hz. Musa gibi peygamberler öldükten sonra Yahudiler, bu peygamberleri kendi ırkına dahil etmiş, Yahudi olmayan peygamberleri reddetmiştir. Örneğin İsa ve diğer peygamberleri peygamber olarak kabul etmezler...

BU ANLATTIKLARIM KOMPLO! HEM DE HEPSİ İNSANLIĞA HAZIRLANMIŞ BİR KOMPLO!!! 

 

 

 

14848
0
0
Yorum Yaz